Zásady ochrany osobních údajů

Při využívání našich služeb, můžete být požádáni o uvedení Vašich osobních údajů, při procesu vystavení věrnostní karty Food Card. Uvedení osobních údajů je dobrovolné pro účely zpracování Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování a využití Vašich osobních údajů na účely marketingu a průzkumu trhu je možné pouze s Vaším souhlasem. Pouze s Vaším souhlasem můžou být Vaše údaje poskytnuty na účely uvedené výše třetí osobě. Váš souhlas potvrzujete vyplněním a podepsáním formuláře.

Andiamo CZ, s. r. o. jako provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu na následující účely:

  • zasílání newslettra s informačními materiály, pozvánkami na události, informacemi o službách, denním menu a akcích restaurace Andiamo Ristorante Pizzerie a související průzkum trhu.
  • organizování a vyhodnocování spotřebitelských soutěží
  • zpracování žádostí a podnětů.

Andiamo CZ, s. r. o. jako provozovatel může Vaše osobní údaje poskytnout společnostem patřícím do sítě restaurací Andiamo Group, s kterými spolupracuje, a to výhradně za účelem, který je Vámi odsouhlasený. Aktuální seznam společnosti patřících do sítě Andiamo Group:

Andiamo, s. r. o. se sídlem: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 45 895 546 Bottega, s. r. o. se sídlem: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 45 926 409

Andiamo Trattoria, s. r. o. se sídlem: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 50 352 920

Andiamo Gelato, s. r. o. se sídlem: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 50 186 418

Vicolo, s. r. o. se sídlem: Komenského 11/A, 040 01 Košice, IČO: 44 230 524

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adresu: Andiamo CZ, s. r. o. Kališnická 2889/16, 130 00, Praha 3 nebo e-mailem na provozni@andiamo.cz.

Ujišťujeme Vás, že Vaše kontaktní údaje využijeme pouze ke komunikaci s ohledem našich novinek denního menu, služeb a akcí. Informace neprodáváme ani nepronajímáme třetím osobám.